Hlavní stránka prf.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Semináře katedry fyziky >>

Semináře katedry fyziky se konají (není-li uvedeno jinak) v průběhu semestru ve čtvrtek od 13:00 v učebně 345 na katedře fyziky, České mládeže 8, Ústí nad Labem. Semináře jsou určeny především pro akademické pracovníky a studenty vyšších ročníků programu Fyzika, semináře jsou ovšem volně přístupné pro všechny zájemce o počítačové modelování, experimentální fyziku i didaktiku fyziky z řad studentů a akademických pracovníků UJEP i z řad odborné veřejnosti.

21.2.2019: Ing. Michaela Bobková: Erasmus - otevřená cesta za poznáním >>

Srdečně zveme všechny studenty i učitele na seminář ve čtvrtek 21.2.2019 od 13:00 hodin v učebně č.345 na katedře fyziky o možnostech výjezdu studentů na jiné vysoké školy v zahraničí. Základní důležité informace nám sdělí a Vaše dotazy následně zodpoví pracovnice našeho oddělení pro vědu Ing. Michaela Bobková.

Doporučujeme všem studentům se zúčastnit i v případě, že zatím o svém zahraničním pobytu neuvažovali. Taková zkušenost se určitě do života vyplatí a Vaše životní rozhledy významně rozšíří. Přitom podmínky včetně dodatkového motivačního stipendia pro studenty PřF jsou v současné době velmi zajímavé.

 

| Poslední změna: 15. 02. 2019 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

26.4.2018 13:00 doc. Krasimira Shtereva,Ph.D.: ZnO thin films: Perspectives & achievements  >>

Srdečně Vás zveme na seminář katedry fyziky ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 13:00 h v učebně č.345, na kterém vystoupí se svým sdělením host katedry doc. Krasimira Shtereva,Ph.D. z Department of Electronic, University of Rouse "A.Kanchev", Ruse, Bulgaria.

| Poslední změna: 24. 04. 2018 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

22.2.2018 Mgr. Martin Svoboda: Molekulárně dynamické simulace roztoku vody a NaCl v jílu za termodynamických podmínek hydraulického štěpení >>

Srdečně Vás zveme na odborný seminář katedry fyziky ve čtvrtek 22.2.2018 od 13:00 hodin v učebně č. 345. Na semináři vystoupí Mgr. Martin Svoboda, doktorand prof. Ing Martina Lísala, DSc. se sdělením "Molekulárně dynamické simulace roztoku vody a NaCl v jílu za termodynamických podmínek hydraulického štěpení."

Podrobnosti naleznete v anotaci příspěvku.

| Poslední změna: 13. 02. 2018 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

7.12.2017 - Seminář s prof. Ludvikem Martinu z Polytechnique Montreal, Canada >>

Srdečně Vás zveme na odborný seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 13:00 hodin v učebně č. 345 na katedře fyziky. Na semináři vystoupí prof. Ludvik Martinu, Director Department of Engineering Physics Polytechnique Montreal, Canada, s přednáškou na téma "Holistic and Multi-sectorial Approaches to Surface Engineering".

| Poslední změna: 24. 11. 2017 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

12.6.2017 - předprázdninová fyzikální čajovna

cajovna201706_120

Katedra fyziky PřF UJEP a pobočka JČMF v Ústí nad Labem pořádá v pondělí 12. června 2017 od 15:30 hodin v místnosti CN 345 na katedře fyziky (3. p.) v budově Přírodovědecké fakulty UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem seminář s názvem Fyzikální čajovna.
Zveme vás na tradiční setkání učitelů fyziky, na kterém se dozvíte informace o zajímavých akcích pro učitele fyziky, uvidíte inspirativní pokusy a získáte tipy do výuky.
Přijďte s námi pobýt a podělit se o své nápady do výuky fyziky. Velmi vítáni jsou i studenti, kteří se o učitelování zajímají.
| Poslední změna: 23. 05. 2017 | RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek |

Oznámení o konání habilitační přednášky

Ve  čtvrtek 18. května 2017 od 14:30 bude na veřejném zasedání vědecké rady PřF UJEP konána habilitační přednáška RNDr. Filipa Moučky, Ph.D., pracovníka Přírodovědecké fakulty  UJEP v Ústí nad Labem. Tématem přednášky je Počítačová simulace záření v dutině absolutně černého tělesa: Stefanův-Boltzmannův zákon a frekvenční hustota záření.

Přednáška se koná v učebně CN-152 (malá aula) v budově PřF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem.

Srdečně zveme zájemce z řad studentů, zaměstnanců i široké veřejnosti.

| Poslední změna: 15. 05. 2017 | Mgr. Robert Seifert | Informační e-mailVytisknout článek |

11.5.2017: Mgr. Romana Mikšová: Energetické ztráty a rozptyl těžkých iontů v látce a degradace polymerů po ozáření těžkými ionty. >>

Srdečně Vás zveme na seminář katedry fyziky ve čtvrtek 11.května 2017 od 13:00 h v uč. 345. Na semináři vystoupí Mgr. Romana Mikšová, doktorandka doc. RNDr. Aničky Mackové, Ph.D., s informací o své disertační práci zaměřené na studium energetických ztrát a rozptylu těžkých iontů v polymerech a silicon nitridu.

| Poslední změna: 25. 04. 2017 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

Vánoční fyzikální čajovna

sněhové vločky. foto: idnes.cz Přijměte pozvání na seminář s názvem Vánoční fyzikální čajovna, který se uskuteční v pondělí 19. prosince 2016 od 15.30 h v místnosti CN345.

Jedná se o tradiční setkání učitelů fyziky, na kterém se dozvíte o zajímavých akcích pro učitele fyziky, uvidíte inspirativní pokusy a získáte tipy na nové knihy a další materiály do výuky.

(obrázek vločky použit z článku serveru  technet.cz )

| Poslední změna: 09. 12. 2016 | RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek |

24.11.2016: Ing. Jan Vimpel: O možnostech spolupráce se Škodou JS

Srdečně Vás zveme na seminář katedry fyziky 24.listopadu 2016 v učebně 345 s Ing. Janem Vimpelem, pracovníkem Škody JS.

Na semináři bude představena problematika jaderné energetiky a úloha škody JS v ní. Konkrétně se podíváme na pozici oddělení výpočtů pro jaderné elektrárny (oddělení termo-hydrauliky, radiační bezpečnosti a reaktorové fyziky). V poslední části budou rozebrána navržená témata na bakalářské / magisterské práce a vysvětleny základní pojmy z reaktorové fyziky, které s nimi souvisí.

 

| Poslední změna: 14. 11. 2016 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Informační e-mailVytisknout článek |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -