Hlavní stránka prf.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Stipendijní řád katedry fyziky

Stipendijní řád katedry fyziky je ke stažení v sekci "Ke stažení" nebo přímo na tomto odkazu.

Obecné zásady pro psaní závěrečných prací

Obecné zásady pro psaní bakalářské nebo magisterské práce naleznete v sekci Vnitřní předpisy, pokyny PřF UJEP. Katedra fyziky doporučuje se jimi řídit. Upřesnění typografických pravidel naleznete v tomto dokumentu (aktualizováno 03/2011).

Sylaby předmětů a požadavky ke zkouškám

V sekci "Ke stažení" naleznete sylaby předmětů vyučovaných pracovníky katedry fyziky. V téže sekci jsou i požadavky ke zkouškám (včetně souborné a státní závěrečné zkoušky).

Aplikované nanotechnologie - témata kvalifikačních prací 2017/2018 >>

Témata bakalářských a diplomových prací určených pro obor Aplikované nanotechnologie naleznete v tomto dokumentu .
| Poslední změna: 18. 12. 2017 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Celý článek... |

Stipendium katedry fyziky

Do 31. 10. 2016 je možné podávat žádosti o stipendia katedry fyziky na sekretariátu katedry fyziky. Žádosti mohou odevzdávat studenti prezenčního studia studující na katedře fyziky v řádné době studia. Stipendium může být přiznáno přednostně studentům ve 3. roce v bakalářských programech a ve 2. roce v navazujících magisterských programech (podrobnější podmínky lze nalézt na http://physics.ujep.cz/ na odkazu „Pro studenty"). Formulář je k dispozici u paní sekretářky katedry, kde se rovněž provádí kontrola vyplněných žádostí podle údajů v indexu. Seznam studentů, kterým bude přiznáno stipendium, bude vyvěšen na katederní nástěnce. Stipendijní řád katedry fyziky je ke stažení zde.
| Poslední změna: 21. 10. 2016 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek |

K uznávání zkoušek a zápočtů

Od 1. 6. 2014 platí Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek. Katedra fyziky doplňuje tuto směrnici o tyto informace/poznámky:
  • Zkoušky z předmětů katedry fyziky (s kódem KFY/xxxx) budou uznány pouze v případě hodnocení známkou výborně nebo velmi dobře.
  • Pokud je předmět zakončen zkouškou i zápočtem a student si jej zapíše podruhé, nebude mu uznán zápočet i přesto, že ho v předchozím plnění předmětu získal. Student musí znovu splnit požadavky k získání zápočtu.
  • Pokud je předmět zakončen pouze zápočtem, je jeho uznání plně v kompetenci učitele předmětu.

| Poslední změna: 27. 09. 2014 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek |

Změna ve Zkušebním a studijním řádu PřF UJEP >>

Od 1. 4. 2014 nabývá účinnosti novela Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech na PřF UJEP. S jejím úplným zněním se můžete seznámit na stránkách Přírodovědecké fakulty. Přehled nejdůležitějších změn je uveden níže v článku.
| Poslední změna: 28. 03. 2014 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Celý článek... |

Informace související se změnami ve studijních plánech

Vážení studenti,
objevilo se již několik případů mylné interpretace informace uvedené ve Vašem kontu v systému STAG. Pokud totiž dojde v průběhu Vašeho studia ke změně studijního plánu oboru, který studujete (objeví se nové předměty nebo naopak některé z plánu zmizí, přesun povinného předmětu mezi povinně volitelné, apod.), tyto změny se Vás netýkají a plníte stále ten studijní plán, který byl platný v akademickém roce Vašeho zápisu do studia (k nalezení ideálně v brožuře odpovídajícího akademického roku). Systém STAG zobrazuje aktuální verzi studijního plánu, která nemusí být shodná s tou, která je pro Vás povinná.
| Poslední změna: 31. 10. 2013 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek |

Oznámení studentům - kontrola indexů >>

Žádám studenty, aby v termínu od 16. 9. do 26. 9. 2013 v úředních hodinách studijního oddělení předložili své studijní referentce studijní průkazy (indexy) k pravidelné kontrole po absolvovaném roce studia. Společné zápisy do vyšších roků studia se v akademickém roce 2013-14 nebudou konat!
| Poslední změna: 16. 05. 2013 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Celý článek... |

Nová směrnice k závěrečným pracem

Od 1. 10. 2012 vešla v platnost směrnice děkana č. 1/2012 „Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací“. Tato směrnice nahrazuje dokument „Obecné zásady a doporu-čení pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných (bakalář-ských/diplomových) prací“.
Se směrnicí se můžete seznámit na webových stránách fakulty. Touto směrnicí se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.

| Poslední změna: 05. 10. 2012 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek |
|1-10|11-16|

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -