Hlavní stránka sci.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Workshop „Příprava, charakterizace a aplikace katalytických nanomateriálů a prášků“ >>

Katedra fyziky oddělení experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP zve na workshop s tématem - „Příprava, charakterizace a aplikace katalytických nanomateriálů a prášků“

 Workshop se koná: 14. 3. 2019, v 13.00 hod, v místnosti č. CN-345

Na worshopu vystoupí:

  • Gloria Issa, Ph.D. - Development of novel nanostructured multicomponent manganesium-titanium oxides as catalysts for alternative fuels production and environmental protection
  • doc. Ing. Martin Kormunda, Ph.D. - XPS characterization of catalytic nanomaterials based on titanium and cerium oxides
  • Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. – Fluidized bed reactor plasma treatment of powder materials
| Poslední změna: 08. 03. 2019 | Jitka Vlková | Celý článek... |

13.3.2019 Promoce v Císařském sále Muzea >>

Srdečně zveme všechny studenty na promoci, která se bude konat 13.3.2019 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

 

  3_2019zve_1145_01

| Poslední změna: 26. 02. 2019 | Jitka Vlková | Celý článek... |

21.2.2019: Ing. Michaela Bobková: Erasmus - otevřená cesta za poznáním >>

Srdečně zveme všechny studenty i učitele na seminář ve čtvrtek 21.2.2019 od 13:00 hodin v učebně č.345 na katedře fyziky o možnostech výjezdu studentů na jiné vysoké školy v zahraničí. Základní důležité informace nám sdělí a Vaše dotazy následně zodpoví pracovnice našeho oddělení pro vědu Ing. Michaela Bobková.

Doporučujeme všem studentům se zúčastnit i v případě, že zatím o svém zahraničním pobytu neuvažovali. Taková zkušenost se určitě do života vyplatí a Vaše životní rozhledy významně rozšíří. Přitom podmínky včetně dodatkového motivačního stipendia pro studenty PřF jsou v současné době velmi zajímavé.

 

| Poslední změna: 15. 02. 2019 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

Výzva k podání žádostí - Mimořádná katederní stipendia 2018 >>

Vážení studenti,

do 25. Listopadu 2018 můžete podávat žádosti o mimiřádné katederní stipendium katedry fyziky.

Podmínka pro přiznání stipendií

Mimořádná katederní stipendia jsou navrhována zejména:

  • za významnou vědeckou, významnou publikační činnost
  • v případech zvláštního zřetele hodných
  • jiné (dle katederních podmínek)
| Poslední změna: 15. 11. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

Doktorský den >>

ozvanka1_1404
| Poslední změna: 30. 10. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

Fyzikální čajovna - NASAzení na výuku >>

ozvanka_ajovna_05_11_2018001_1684_01
| Poslední změna: 17. 10. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

Motivační stipendium 2018/2019 >>

Výzva k podávání žádosti

S odkazem na čl.3 odst.4 Stipendijního řádu PřF vazýváme studenty bakalářských studijních programů v druhém roce studia k podávání žádostí o motivační stipendium přiznávané v akademickém roce 2018/2019. Toto stipendium bude přiznáno puze těm studentům, kteří podadjí žádost do 30.11.2018

| Poslední změna: 10. 10. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

Imakurace studentů PřF >>

Zveme vás na slavnostní imatrikulaci, která se bude konat ve středu 10.10.2018 od 13:30 ve velké aule. Sraz studentů je ve 12:30 před velkou aulou.

 

2018_matrikulaceoez_743  

| Poslední změna: 26. 09. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -