Hlavní stránka sci.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

SZZ a obhajoby - srpen, září 2018 >>

Termíny obhajob a státnic na katedře fyziky

27.8.2018, od 8:30 h: Ústní část SZZ - Učitelství fyziky pro SŠ

                od 9:00 h: Ústní část SZZ - Fyzika (dvouoborová) 

4.9.2018, od 8:30 h: Obhajoby - Aplikované nanotechnologie

5.9.2018, od 10:00 h: Obhajoby + ústní část SZZ- Aplikované počítačové modelování  

                                Ústní část SZZ - Počítačové modelování ve vědě a technice

| Poslední změna: 25. 07. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

28.6.2018 studijní oddělení zavřeno >>

28.6.2018  bude z důvodu promoce na studijním oddělení zavřeno. Vše potřebné (BP+DP+přihlášky na srpen) můžete odevzdat i v pátek 29. 6. 2018 do 14.00 hod.

S pozdravem Renata Postlová 

| Poslední změna: 06. 06. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

SZZ a obhajoby - květen, červen 2018 >>

Termíny obhajob a státnic na katedře fyziky

21.5.2018, od 8:30 h: Ústní část SZZ - Učitelství fyziky pro SŠ

23.5.2018, od 8:30 h: Obhajoby - Aplikované nanotechnologie

24.5.2018, od 9:00 h: Obhajoby - Počítačové modelování ve vědě a technice

4.6.2018, od 8:30 h: Ústní část SZZ - Počítačové modelování ve vědě a technice

6.6.2018, od 9:00 h: Ústní část SZZ - Aplikované nanotechnologie

| Poslední změna: 16. 05. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

26.4.2018 13:00 doc. Krasimira Shtereva,Ph.D.: ZnO thin films: Perspectives & achievements  >>

Srdečně Vás zveme na seminář katedry fyziky ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 13:00 h v učebně č.345, na kterém vystoupí se svým sdělením host katedry doc. Krasimira Shtereva,Ph.D. z Department of Electronic, University of Rouse "A.Kanchev", Ruse, Bulgaria.

| Poslední změna: 24. 04. 2018 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

22.2.2018 Mgr. Martin Svoboda: Molekulárně dynamické simulace roztoku vody a NaCl v jílu za termodynamických podmínek hydraulického štěpení >>

Srdečně Vás zveme na odborný seminář katedry fyziky ve čtvrtek 22.2.2018 od 13:00 hodin v učebně č. 345. Na semináři vystoupí Mgr. Martin Svoboda, doktorand prof. Ing Martina Lísala, DSc. se sdělením "Molekulárně dynamické simulace roztoku vody a NaCl v jílu za termodynamických podmínek hydraulického štěpení."

Podrobnosti naleznete v anotaci příspěvku.

| Poslední změna: 13. 02. 2018 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

Zadání závěrečných prací >>

Upozorňujeme studenty 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří chtějí v řádném termínu (tj. květen/červen 2019) obhajovat svou závěrečnou práci, že jsou povinni si včas vybrat téma závěrečné práce a dohodnout s vedoucím práce zadání práce a toto zadat prostřednictvím informačního systému STAG (viz. Směrnice děkana PřF UJEP č.2/2013 ).

Seznam aktuálních témat je zveřejněn na stránkách fyziky http://physics.ujep.cz/CZ/diplomky_info.php , kde si student vybere a dohodne zadání s příslušným vedoucím práce. Vyhotovené podklady podání závěrečné práce s podpisem veddoucího práce student předloží vedoucímu katedry k odsouhlasení do 28.2.2018 .

| Poslední změna: 12. 02. 2018 | Jitka Vlková | Celý článek... |

7.12.2017 - Seminář s prof. Ludvikem Martinu z Polytechnique Montreal, Canada >>

Srdečně Vás zveme na odborný seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 13:00 hodin v učebně č. 345 na katedře fyziky. Na semináři vystoupí prof. Ludvik Martinu, Director Department of Engineering Physics Polytechnique Montreal, Canada, s přednáškou na téma "Holistic and Multi-sectorial Approaches to Surface Engineering".

| Poslední změna: 24. 11. 2017 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

12.6.2017 - předprázdninová fyzikální čajovna

cajovna201706_120

Katedra fyziky PřF UJEP a pobočka JČMF v Ústí nad Labem pořádá v pondělí 12. června 2017 od 15:30 hodin v místnosti CN 345 na katedře fyziky (3. p.) v budově Přírodovědecké fakulty UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem seminář s názvem Fyzikální čajovna.
Zveme vás na tradiční setkání učitelů fyziky, na kterém se dozvíte informace o zajímavých akcích pro učitele fyziky, uvidíte inspirativní pokusy a získáte tipy do výuky.
Přijďte s námi pobýt a podělit se o své nápady do výuky fyziky. Velmi vítáni jsou i studenti, kteří se o učitelování zajímají.
| Poslední změna: 23. 05. 2017 | RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článek |

Oznámení o konání habilitační přednášky

Ve  čtvrtek 18. května 2017 od 14:30 bude na veřejném zasedání vědecké rady PřF UJEP konána habilitační přednáška RNDr. Filipa Moučky, Ph.D., pracovníka Přírodovědecké fakulty  UJEP v Ústí nad Labem. Tématem přednášky je Počítačová simulace záření v dutině absolutně černého tělesa: Stefanův-Boltzmannův zákon a frekvenční hustota záření.

Přednáška se koná v učebně CN-152 (malá aula) v budově PřF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem.

Srdečně zveme zájemce z řad studentů, zaměstnanců i široké veřejnosti.

| Poslední změna: 15. 05. 2017 | Mgr. Robert Seifert | Informační e-mailVytisknout článek |

11.5.2017: Mgr. Romana Mikšová: Energetické ztráty a rozptyl těžkých iontů v látce a degradace polymerů po ozáření těžkými ionty. >>

Srdečně Vás zveme na seminář katedry fyziky ve čtvrtek 11.května 2017 od 13:00 h v uč. 345. Na semináři vystoupí Mgr. Romana Mikšová, doktorandka doc. RNDr. Aničky Mackové, Ph.D., s informací o své disertační práci zaměřené na studium energetických ztrát a rozptylu těžkých iontů v polymerech a silicon nitridu.

| Poslední změna: 25. 04. 2017 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Celý článek... |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -