Hlavní stránka prf.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Věda a výzkum na katedře fyziky PřF UJEP

Odborná a vědecká práce členů katedry je zaměřena na tyto okruhy problémů:
 • fyzika nízkoteplotního plazmatu
 • plazmochemie
 • fyzika tenkých vrstev a kompozitů
 • nanotechnologie
 • počítačová fyzika
 • sluneční fyzika
 • teoretická fyzika
 • didaktika fyziky
 • využití počítačů ve výuce.

Pracovníci katedry jsou členy Českého nano-týmu, který vznikl v roce 2003. Členové katedry byli v posledních letech nositeli nebo spoluřešiteli mnoha tuzemských i mezinárodních projektů a grantových úkolů. Katedra fyziky byla v letech 1999 až 2004 hlavním řešitelským pracovištěm rozsáhlého výzkumného záměru univerzity s názvem "Studium chemicky aktivního plazmatu, plazmochemických technologií, produkovaných vrstev a jejich vlastností". Katedra má největší podíl na řešení, dalšími spolupracujícími pracovišti jsou katedra chemie a Ústav techniky a řízení výroby. 

Spolupráce s jinými institucemi:

Katedra fyziky spolupracuje s mnoha renomovanými pracovišti u nás i ve světě, např.:

 • Matematicko-fyzikální fakultou Karlovy univerzity v Praze
 • Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
 • Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně
 • Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky v Ondřejově
 • Ústavem chemických procesů AV ČR v Praze
 • Ústavem jaderné fyziky AV ČR v Řeži
 • Fakultou strojní ČVUT v Praze
 • Fakultou strojní TU v Liberci
 • École Polytechnique v Montrealu (Kanada)
 • Hacettepe Univerzity v Ankaře (Turecko)
 • Univerzitou Paris VI v Paříži (Francie)
 • Univerzitou v Gentu (Belgie)
 • Laboratoire de Génie des Procédés d'Interactions Fluides Réactifs-Matériaux, Lille (Francie)
 • Laboratoire des Plasmas et des Couches Minces, Institut des Matériaux Jean Rouxel Nantes (Francie)
 • Laboratoire de Génie Electrique de Toulouse, U.S.T.L (Francie)
 • Výzkumným ústavem svářečským v Bratislavě (Slovensko)
 • Institutem chemie roztoků Ruské akademie věd v Ivanovu u Moskvy

Dále katedra fyziky spolupracuje se všemi katedrami fyziky, které připravují v republice učitele. 

Spolupráce katedry s regionem:
 • Katedra se zabývá péčí o talentované žáky, spolu s JČMF organizuje každoročně Fyzikální olympiádu a týdenní Letní školu mladých fyziků.
 • Pro firmy v regionu nabízíme výzkum nejmodernějšími mikroskopickými metodami (AFM, STM, SIMS).
Semináře katedry fyziky

Katedra fyziky pořádá pravidelné semináře, zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci od 13:00 hodin v učebně 345.

 

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -