Hlavní stránka sci.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Přehled studijních programů a oborů

Katedra fyziky zajišťuje přípravu studentů ve studijních programech Fyzika, Aplikovaná fyzika a Nanotechnologie. V rámci studijního programu Fyzika je možné studovat obory zaměřené na počítačové modelování, na experimentální fyziku i na přípravu učitelů. V rámci studijního programu Aplikovaná fyzika je možné studovat obory zaměřené na aplikované počítačové modelování nebo na nanotechnologie. 
 
 


Možné zaměření studia na katedře fyziky

 • Počítačové modelování
 • Experimentální fyzika
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Učitelství fyziky pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Bakalářské studium (titul Bc.)

 • Fyzika – tříleté prezenční studium, student si během studia zvolí jednu ze dvou specializací - počítačové modelování nebo experimentální fyziku.
 • Aplikované nanotechnologie - tříleté prezenční studium
 • Aplikované počítačové modelování - tříleté prezenční studium zaměřené profesně
 • Fyzika (dvouoborové studium) – tříleté prezenční studium v kombinaci s jiným oborem (matematika, chemie, informatika, biologie, tělesná výchova, anglický jazyk a literatura;), určené především pro budoucí učitele fyziky

Bakalářské studium - kombinovaná forma

 • Fyzika – tříleté kombinované studium (výuka probíhá v sobotu), student si během studia zvolí jednu ze dvou specializací  - počítačové modelování nebo experimentální fyziku.
 • Fyzika (dvouoborové studium) – tříleté kombinované studium v kombinaci s jiným oborem (matematika, chemie), určené především pro budoucí učitele fyziky (výuka probíhá v pátek nebo v sobotu)
 • Aplikované počítačové modelování - tříleté kombinované studium (výuka probíhá v sobotu) zaměřené profesně.

Magisterské studium (titul Mgr.)

Magisterské studium - kombinovaná forma

 • Učitelství fyziky pro střední školy – dvouleté studium navazující na bakalářský obor "Fyzika pro dvouoborové studium", které nahrazuje dřívější pětileté učitelské studium v kombinacích s matematikou, chemií. 
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy – dvouleté studium navazující na bakalářský obor "Fyzika pro dvouoborové studium", které nahrazuje dřívější čtyřleté učitelské studium v kombinacích s matematikou, chemií. 

Doktorské studium (titul Ph.D.)

 • Počítačové metody ve vědě a technice – čtyřleté odborné studium v prezenční i kombinované formě. 
 • Aplikované nanotechnologie - čtyřleté odborné studium v prezenční i kombinované formě

Rigorózní řízení (titul RNDr.)

Absolventi magisterkých oborů mohou získat titul RNDr. v rámci rigorózního řízení.

| Informační e-mailVytisknout článekNa začátek stránkyZpět |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -