Hlavní stránka sci.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Studijní obory otevírané na katedře fyziky v akademickém roce 2017/2018

V akademickém roce 2017/2018 otevíráme opět širokou škálu studijních oborů včetně dvou nových oborů. Stručný přehled oborů naleznete v tomto článku.


Otevírány jsou následující studijní obory: 

Bakalářské studium (3 roky, titul Bc.)

dvouoborová studia (pro budoucí učitele)

 • Fyzika v kombinaci s dalším předmětem (matematika, biologie, chemie, informatika, tělesná výchova, anglický jazyk a literatura)
 • Fyzika + Matematika (kombinované studium)
 • Fyzika + Chemie (kombinované studium)

Navazující magisterské studium (2 roky, titul Mgr.)

 • Aplikované nanotechnologie
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace a studijních předpokladů ke studiu a zájmu o magisterský obor Aplikované nanotechnologie. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Aplikované nanotechnologie, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty bakalářského studijního oboru 1702R024 Aplikované nanotechnologie.
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace ke studiu a zájmu o magisterský obor Počítačové modelování ve vědě a technice. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Počítačové modelování ve fyzice a technice, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení k doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty bakalářského studijního oboru 1802R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice nebo 1701R046 Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě nebo Fyzika (specilazace Počítačové modelování).

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (kombinované studium) v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)
 • Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie, biologie)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (kombinované studium) v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)

Doktorské studium (4 roky, titul Ph.D.)

 • Počítačové metody ve vědě a technice (prezenční i kombinované studium)
 • Aplikované nanotechnologie (prezenční i kombinované studium)

Komentovaný přehled studijních oborů naleznete v jiném článku

Motivační stipendium: Studentům bakalářských oborů v prezenční formě, kteří splní podmínky pro postup do 2. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu a stanovenému studijnímu průměru, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium, při studijním průměru do 1,5 až 10 000 Kč.

Další informace (poplatky, podmínky přijetí) naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UJEP.

| Poslední změna: 30. 11. 2016 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článekNa začátek stránkyZpět |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -