Hlavní stránka sci.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Studijní obory otevírané na katedře fyziky v akademickém roce 2018/2019

V akademickém roce 2018/2019 otevíráme opět širokou škálu studijních oborů včetně dvou nových oborů. Stručný přehled oborů naleznete v tomto článku.


Otevírány jsou následující studijní obory: 

Bakalářské studium (3 roky, titul Bc.)

dvouoborová studia (pro budoucí učitele)

 • Fyzika v kombinaci s dalším předmětem (matematika, biologie, chemie, informatika, tělesná výchova, anglický jazyk a literatura)
 • Fyzika + Matematika (kombinované studium)
 • Fyzika + Chemie (kombinované studium)

Navazující magisterské studium (2 roky, titul Mgr.)

 • Aplikované nanotechnologie 
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace a studijních předpokladů ke studiu a zájmu o magisterský obor Aplikované nanotechnologie. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Aplikované nanotechnologie, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty bakalářského studijního oboru 1702R024 Aplikované nanotechnologie.
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace ke studiu a zájmu o magisterský obor Počítačové modelování ve vědě a technice. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Počítačové modelování ve fyzice a technice, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení k doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty bakalářského studijního oboru 1802R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice nebo 1701R046 Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě nebo Fyzika (specilazace Počítačové modelování).

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (kombinované studium) v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)
 • Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie, biologie)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (kombinované studium) v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)

Doktorské studium (4 roky, titul Ph.D.)

 • Počítačové metody ve vědě a technice (prezenční i kombinované studium)
 • Aplikované nanotechnologie (prezenční i kombinované studium)

Komentovaný přehled studijních oborů naleznete v jiném článku

Další informace (poplatky, podmínky přijetí) naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UJEP.

| Poslední změna: 21. 03. 2018 | RNDr. Martin Švec, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článekNa začátek stránkyZpět |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -