Hlavní stránka prf.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

Studijní obory otevírané na katedře fyziky v akademickém roce 2019/2020

V akademickém roce 2019/2020 otevíráme opět širokou škálu studijních oborů. Stručný přehled oborů naleznete v tomto článku.

Pokud potřebujete podrobnější informace ke studiu, obraťte se na dr. Evu Hejnovou, tel. 475 283 564, e-mail: eva.hejnova@ujep.cz.  


Otevírány jsou následující studijní obory: 

Bakalářské studium (3 roky, titul Bc.)

 • Aplikované nanotechnologie    
 • Aplikované počítačové modelování
 • Aplikované počítačové modelování (kombinované studium)
 • Fyzika - součástí přijímacího řízení je písemný test z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolského učiva (test v roce 2016).
  Přijímací zkoušku je možné prominout uchazečům, kteří jsou úspěšnými řešiteli krajského kola Fyzikální olympiády, a dále těm, kteří složili maturitní zkoušku z fyziky s hodnocením výborně nebo velmi dobře.
 • Fyzika (kombinované studium) - součástí přijímacího řízení je písemný test z matematiky a fyziky v rozsahu středoškolského učiva (test v roce 2016).
  Přijímací zkoušku je možné prominout uchazečům, kteří jsou úspěšnými řešiteli krajského kola Fyzikální olympiády, a dále těm, kteří složili maturitní zkoušku z fyziky s hodnocením výborně nebo velmi dobře.

dvouoborová studia (pro budoucí učitele)
 • Fyzika v kombinaci s dalším předmětem (matematika, biologie, chemie, informatika, geografie, tělesná výchova, anglický jazyk a literatura)
 • Fyzika + Matematika (kombinované studium)
 • Fyzika + Chemie (kombinované studium)
Navazující magisterské studium (2 roky, titul Mgr.)
 • Aplikované nanotechnologie 
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace a studijních předpokladů ke studiu a zájmu o magisterský obor Aplikované nanotechnologie. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Aplikované nanotechnologie, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty bakalářského studijního oboru 1702R024 Aplikované Přijímací zkoušku nanotechnologie.
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace ke studiu a zájmu o magisterský obor Počítačové modelování ve vědě a technice. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Počítačové modelování ve fyzice a technice, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení k doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty bakalářského studijního oboru 1802R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice nebo 1701R046 Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě nebo Fyzika (specilazace Počítačové modelování).
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace a studijních předpokladů ke studiu a zájmu o magisterský obor Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Fyzika, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. 
  Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy bakalářského oboru Fyzika (dvouoborové).
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (kombinované studium) v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace a studijních předpokladů ke studiu a zájmu o magisterský obor Učitelství fyziky pro 2. st. ZŠ. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Fyzika, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. 
  Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy bakalářského oboru Fyzika (dvouoborové).
 • Učitelství fyziky pro SŠ  v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie, biologie)
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace a studijních předpokladů ke studiu a zájmu o magisterský obor Učitelství fyziky pro SŠ. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Fyzika, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. 
  Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy bakalářského oboru Fyzika (dvouoborové).
 • Učitelství fyziky pro SŠ (kombinované studium) v kombinaci s dalším předmětem (matematika, chemie)
  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor:
  Ústní motivační pohovor slouží ke zjištění motivace a studijních předpokladů ke studiu a zájmu o magisterský obor Učitelství fyziky pro SŠ. Při pohovoru se ověřuje příbuznost předchozího studia s bakalářským oborem Fyzika, protože ke studiu mohou být přijati pouze absolventi stejného nebo příbuzného oboru. V případě oboru příbuzného se zjišťují získané znalosti uchazeče za účelem případného doporučení doplnění znalostí před studiem a v prvním roce studia formou samostudia a absolvováním předmětů mimo povinný studijní plán oboru. 
  Motivační pohovor děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy bakalářského oboru Fyzika (dvouoborové).

Doktorské studium (4 roky, titul Ph.D.)

 • Počítačové metody ve vědě a technice (prezenční i kombinované studium)
 • Aplikované nanotechnologie (prezenční i kombinované studium)

Komentovaný přehled studijních oborů naleznete v jiném článku

Další informace (poplatky, podmínky přijetí) naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UJEP.

| Poslední změna: 17. 12. 2018 | RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. | Informační e-mailVytisknout článekNa začátek stránkyZpět |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -