Hlavní stránka prf.ujep.cz - přírodovědecká fakulta UJEP www.ujep.cz - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně www.usti-nl.cz - web Ústí nad Labem

26.4.2012 Mgr. Robert Švarc: Gravitační vlny

Srdečně zveme všechny zájemce na katedrální seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 26.dubna 2012 od 13.00 hodin v učebně 345 na katedře fyziky a  na kterém vystoupí Mgr. Robert Švarc, doktorand Ústavu teoretické fyziky MFF UK Praha.

Na semináři bude shrnut současný stav zkoumání a poznání gravitačních vln. Další podrobnosti naleznete v anotaci přednášky.


Anotace:

Einsteinova obecná teorie relativity sjednocuje pojmy prostoru a času v neoddělitelné kontinuum - prostoročas - které je zakřivováno přítomností hmoty a energie. Křivost prostoročasu naopak určuje, jak se hmota bude pohybovat. Pohyb hmoty však dále rozechvívá okolní prostoročas. Toto chvění křivosti šířící se rychlostí světla je nazýváno gravitačními vlnami. Existence těchto vln byla nepřímo prokázána přesnými pozorováními systému binárního pulsaru. V současné době je věnováno značné úsilí jejich přímé detekci (projekty LIGO, VIRGO, LISA). V přednášce shrneme současný stav poznání.

| Poslední změna: 11. 04. 2012 | doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. | Informační e-mailVytisknout článekNa začátek stránkyZpět |

Tyto stránky běží díky - redakčnímu systému napsanému v jazyce PHP. -