Hlavní stránka prf.ujep.cz www.ujep.cz - University of Jan Evangelista Purkyně www.usti-nl.cz - city Ústí nad Labem

Grant projects involving department members

View with a string

2019

Continuing projects:

 • LTV17016, Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR: Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA. Principal Investigator: S. Novák.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Principal Investigator: P. Čapková. Investigators: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi).

  Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.

  .

2018

Continuing projects:

 • LTV17016, Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR: Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA. Principal Investigator: S. Novák.
 • 16-02647S, GAČR: Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.. Principal Investigator: J. Hrubý (Ústav termomechaniky AV ČR, navrhovatel), I. Nezbeda (KCh PřF, spolunavrhovatel). Investigators: F. Moučka.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Principal Investigator: P. Čapková. Investigators: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi).

  Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.

  .
 • W911NF-16-1-0566, ARL/ARO Core Broad Agency Announcement for Basic and Applied Scientific Research, 6 September 2016 – 5 September 2018: Development of Coarse-Grain Methodologies to Simulate Mechanical Deformation in Energetic Material Crystals. Principal Investigator: M. Lísal (PřF UJEP).

2017

New projects:

 • LTV17016, Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-VECTOR: Účast zástupců ČR v řídících orgánech IUVSTA. Principal Investigator: S. Novák.

Continuing projects:

 • 16-02647S, GAČR: Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.. Principal Investigator: J. Hrubý (Ústav termomechaniky AV ČR, navrhovatel), I. Nezbeda (KCh PřF, spolunavrhovatel). Investigators: F. Moučka.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Principal Investigator: P. Čapková. Investigators: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi).

  Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.

  .
 • W911NF-16-1-0566, ARL/ARO Core Broad Agency Announcement for Basic and Applied Scientific Research, 6 September 2016 – 5 September 2018: Development of Coarse-Grain Methodologies to Simulate Mechanical Deformation in Energetic Material Crystals. Principal Investigator: M. Lísal (PřF UJEP).
 • 15-05903S, GAČR: Novel carbosilane dendrimers for biomedical applications - interactions with biomolecules and biomembranes.. Principal Investigator: J. Malý (KBi PřF). Investigators: M. Malý (KFy), D. Wróbel (KBi), M. Štofik (KBi), A. Semeradtová (KBi).

2016

New projects:

 • 16-02647S, GAČR: Vlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekulární simulace a termodynamické modelování.. Principal Investigator: J. Hrubý (Ústav termomechaniky AV ČR, navrhovatel), I. Nezbeda (KCh PřF, spolunavrhovatel). Investigators: F. Moučka.
 • LM2015073, Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, MŠMT: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Principal Investigator: P. Čapková. Investigators: M. Kormunda, J. Pavlík, M. Malý, J. Matoušek, P. Ryšánek, Z. Kolská (ÚMC), J. Malý (KBi), M. Gryndler (KBi), M. Štofík (KBi), D. Wrobel (KBi).

  Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.. Partnerské instituce: Univerzita Palackého v Olomouci, Technická Univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (PřF + FŽP), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Zařazeno do Evropské cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur.

 • W911NF-16-1-0566, ARL/ARO Core Broad Agency Announcement for Basic and Applied Scientific Research, 6 September 2016 – 5 September 2018: Development of Coarse-Grain Methodologies to Simulate Mechanical Deformation in Energetic Material Crystals. Principal Investigator: M. Lísal (PřF UJEP).

Continuing projects:

 • 15-05903S, GAČR: Novel carbosilane dendrimers for biomedical applications - interactions with biomolecules and biomembranes.. Principal Investigator: J. Malý (KBi PřF). Investigators: M. Malý (KFy), D. Wróbel (KBi), M. Štofik (KBi), A. Semeradtová (KBi).
 • LG14036, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (VES14): Účast zástupců ČR v řídích orgánech IUVSTA. Principal Investigator: S. Novák.

2015

New projects:

 • 15-05903S, GAČR: Novel carbosilane dendrimers for biomedical applications - interactions with biomolecules and biomembranes.. Principal Investigator: J. Malý (KBi PřF). Investigators: M. Malý (KFy), D. Wróbel (KBi), M. Štofik (KBi), A. Semeradtová (KBi).

Continuing projects:

 • LG14036, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (VES14): Účast zástupců ČR v řídích orgánech IUVSTA. Principal Investigator: S. Novák.
 • 13-06989S, GAČR: Plazma-chemical modification of phyllosilicates for functional nanostructures. Principal Investigator: P. Čapková. Investigators: M. Kormunda, J. Matoušek, J. Pavlík, M. Malý, J. Malý, M. Štofík, J. Rejnek, Z. Kolská.
 • 13-35793P, GAČR: Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytů v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli. Principal Investigator: F. Moučka.
 • P208/12/0105, GAČR: Polymer Solutions in an External Field: Molecular Understanding of Electrospinning. Principal Investigator: I. Nezbeda (KCh PřF). Investigators: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).

2014

New projects:

 • LG14036, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (VES14): Účast zástupců ČR v řídích orgánech IUVSTA. Principal Investigator: S. Novák.
 • UJEP IP 16/2014, Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti, PO 2.1 (Podpora reakreditace spojené s vytvářením nových studijních programů/oborů): Podpora přípravy akreditace nového bakalářského studijního oboru Fyzika v prezenční a kombinované formě.. Principal Investigator: Z. Moravec.

Continuing projects:

 • 13-06989S, GAČR: Plazma-chemical modification of phyllosilicates for functional nanostructures. Principal Investigator: P. Čapková. Investigators: M. Kormunda, J. Matoušek, J. Pavlík, M. Malý, J. Malý, M. Štofík, J. Rejnek, Z. Kolská.
 • 13-35793P, GAČR: Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytů v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli. Principal Investigator: F. Moučka.
 • 7AMB13PL011, MŠMT: Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids (MESONUK). Principal Investigator: Pavla Čapková. Investigators: Maria Jolanta Bryszewska (Uniwersytet Lodzki, PL), Jan Malý (KBi PřF), Marek Malý (KFY PřF), Dominika Wróbel (KBi PřF).
 • P208/12/0105, GAČR: Polymer Solutions in an External Field: Molecular Understanding of Electrospinning. Principal Investigator: I. Nezbeda (KCh PřF). Investigators: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).
 • LH12019, LH - KONTAKT II: Nonadditive interactions in aqueous solutions of electrolytes. Principal Investigator: I. Nezbeda (KCh PřF). Investigators: A. A. Chialvo (Oak Ridge National Laboratory), F. Moučka (KFy PřF).

2013

New projects:

 • 13-06989S, GAČR: Plazma-chemical modification of phyllosilicates for functional nanostructures. Principal Investigator: P. Čapková. Investigators: M. Kormunda, J. Matoušek, J. Pavlík, M. Malý, J. Malý, M. Štofík, J. Rejnek, Z. Kolská.
 • 13-35793P, GAČR: Studium elektrosmáčení: Počítačové simulace vodných roztoků elektrolytů v otevřeném statistickém souboru, omezené geometrii a elektrickém poli. Principal Investigator: F. Moučka.
 • 7AMB13PL011, MŠMT: Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids (MESONUK). Principal Investigator: Pavla Čapková. Investigators: Maria Jolanta Bryszewska (Uniwersytet Lodzki, PL), Jan Malý (KBi PřF), Marek Malý (KFY PřF), Dominika Wróbel (KBi PřF).

Continuing projects:

 • P208/12/0105, GAČR: Polymer Solutions in an External Field: Molecular Understanding of Electrospinning. Principal Investigator: I. Nezbeda (KCh PřF). Investigators: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).
 • LH12019, LH - KONTAKT II: Nonadditive interactions in aqueous solutions of electrolytes. Principal Investigator: I. Nezbeda (KCh PřF). Investigators: A. A. Chialvo (Oak Ridge National Laboratory), F. Moučka (KFy PřF).
 • P205/10/0979, GAČR: Study of the interaction of chemically active plasmas with solid surfaces at medium and higher pressures. Principal Investigator: R. Hrach (MFF UK Praha). Investigators: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.

2012

New projects:

 • P208/12/0105, GAČR: Polymer Solutions in an External Field: Molecular Understanding of Electrospinning. Principal Investigator: I. Nezbeda (KCh PřF). Investigators: D. Lukáš (Spolunavrhovatel, TUL Liberec), F. Moučka (KFy PřF).
 • LH12019, LH - KONTAKT II: Nonadditive interactions in aqueous solutions of electrolytes. Principal Investigator: I. Nezbeda (KCh PřF). Investigators: A. A. Chialvo (Oak Ridge National Laboratory), F. Moučka (KFy PřF).

Continuing projects:

 • P209/10/1680, GAČR: Energetic Processes In Solar Atmosphere: Relations of Simulations to Observations. Principal Investigator: M. Varady. Investigators: Z. Moravec, J. Kašparová (Spolunavrhovatel, AsÚ AV ČR Ondřejov), P. Jelínek (Spolunavrhovatel, PřF JČU).
 • OC10053, OC - COST: Dendrimers in biomedicine applications. Principal Investigator: M. Malý. Investigators: M. Lísal, D. Sedlák, Z. Strýhal, P. Petrus, Z. Posel, J. Malý (KBi), J. Frolík (KBi), A. Semerádtová (KBi), M. Štofik (KBi).
 • ME10086, ME - KONTAKT: Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů. Principal Investigator: M. Kormunda. Investigators: J. Lorinčík (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR).
 • P205/10/0979, GAČR: Study of the interaction of chemically active plasmas with solid surfaces at medium and higher pressures. Principal Investigator: R. Hrach (MFF UK Praha). Investigators: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.

2011

Continuing projects:

 • P209/10/1680, GAČR: Energetic Processes In Solar Atmosphere: Relations of Simulations to Observations. Principal Investigator: M. Varady. Investigators: Z. Moravec, J. Kašparová (Spolunavrhovatel, AsÚ AV ČR Ondřejov), P. Jelínek (Spolunavrhovatel, PřF JČU).
 • OC10053, OC - COST: Dendrimers in biomedicine applications. Principal Investigator: M. Malý. Investigators: M. Lísal, D. Sedlák, Z. Strýhal, P. Petrus, Z. Posel, J. Malý (KBi), J. Frolík (KBi), A. Semerádtová (KBi), M. Štofik (KBi).
 • ME10086, ME - KONTAKT: Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů. Principal Investigator: M. Kormunda. Investigators: J. Lorinčík (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR).
 • P205/10/0979, GAČR: Study of the interaction of chemically active plasmas with solid surfaces at medium and higher pressures. Principal Investigator: R. Hrach (MFF UK Praha). Investigators: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.
 • Swiss project sponsored by DECS - Canton Ticino and USI: Multiscale computational study of linear and hyperbranched polymers for biomedical applications. Principal Investigator: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) - Lugano, Switzerland). Investigators: M. Malý.
 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Principal Investigator: Jaroslav Pavlík. Investigators: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Principal Investigator: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .

2010

New projects:

 • P209/10/1680, GAČR: Energetic Processes In Solar Atmosphere: Relations of Simulations to Observations. Principal Investigator: M. Varady. Investigators: Z. Moravec, J. Kašparová (Spolunavrhovatel, AsÚ AV ČR Ondřejov), P. Jelínek (Spolunavrhovatel, PřF JČU).
 • OC10053, OC - COST: Dendrimers in biomedicine applications. Principal Investigator: M. Malý. Investigators: M. Lísal, D. Sedlák, Z. Strýhal, P. Petrus, Z. Posel, J. Malý (KBi), J. Frolík (KBi), A. Semerádtová (KBi), M. Štofik (KBi).
 • ME10086, ME - KONTAKT: Kinetická elektronová emise z kovů a polovodičů způsobená dopadem pomalých iontů. Principal Investigator: M. Kormunda. Investigators: J. Lorinčík (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR).
 • FRVŠ 189/2010, Inovace počítačové učebny PřF UJEP. Principal Investigator: Z. Moravec. Investigators: Z. Kolská, J. Přibyl.
 • P205/10/0979, GAČR: Study of the interaction of chemically active plasmas with solid surfaces at medium and higher pressures. Principal Investigator: R. Hrach (MFF UK Praha). Investigators: S. Novák (Spolunavrhovatel, PřF UJEP), D. Novotný, J. Pavlík, M. Švec, od r. 2011 M. Kormunda.
 • Swiss project sponsored by DECS - Canton Ticino and USI: Multiscale computational study of linear and hyperbranched polymers for biomedical applications. Principal Investigator: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) - Lugano, Switzerland). Investigators: M. Malý.

Continuing projects:

 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Principal Investigator: Jaroslav Pavlík. Investigators: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Principal Investigator: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .

2009

Continuing projects:

 • Swiss project sponsored by DECS_Canton Ticino: Nanovectors for drug delivery in oncology: a combined modeling/experimental study. Principal Investigator: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) - Lugano, Switzerland). Investigators: M. Malý.
 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Principal Investigator: Jaroslav Pavlík. Investigators: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • GAČR 205/07/1100, Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání. Principal Investigator: M. Bárta (AsÚ AV ČR). Investigators: M. Varady (Spolupříjemce), Z. Moravec, M. Karlický (AsÚ AV ČR), P. Heinzel (AsÚ AV ČR), J. Kašparová (AsÚ AV ČR), P. Schwartz (AsÚ AV ČR), P. Gunár (AsÚ AV ČR).
 • STREP NMP3-CT-2006-033304, 6. rámcový program Evropské unie: "MULTIPRO: Design of 'tailor to made' MULTIfunctional organic materials for intended applications, considering molecular modelling of structure PROperty relationship, experimentation and PROcessing.". Principal Investigator: M. Lísal (E. Hala Laboratory of Thermodynamics). Investigators: M. Malý, Z. Posel, P. Petrus. Hlavní řešitel: Centro Ricerche Plast-Optica, Fiat Research Centre, http://multipro-f6.eu .
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Principal Investigator: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .

2008

New projects:

 • FRVŠ 2171/2008, Inovace předmětu fyzikální praktikum A a Laboratorní cvičení z fyziky prostřednictvím modernizace studentské laboratoře. Principal Investigator: E. Hejnová.
 • MŠMT 124/2008, Rozvojové programy: Podpora studentů doktorského studia na UJEP. Principal Investigator: M. Hádková (PF UJEP). Investigators: Z. Moravec, M. Hrubá (FF UJEP).
 • Swiss project sponsored by DECS_Canton Ticino: Nanovectors for drug delivery in oncology: a combined modeling/experimental study. Principal Investigator: A. Danani (Scuola Universitaria Professionale della Swiszzera Italiana (SUPSI) - Lugano, Switzerland). Investigators: M. Malý.

Continuing projects:

 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Principal Investigator: Jaroslav Pavlík. Investigators: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.) .
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU) .
 • GAČR 205/07/1100, Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání. Principal Investigator: M. Bárta (AsÚ AV ČR). Investigators: M. Varady (Spolupříjemce), Z. Moravec, M. Karlický (AsÚ AV ČR), P. Heinzel (AsÚ AV ČR), J. Kašparová (AsÚ AV ČR), P. Schwartz (AsÚ AV ČR), P. Gunár (AsÚ AV ČR).
 • STREP NMP3-CT-2006-033304, 6. rámcový program Evropské unie: "MULTIPRO: Design of 'tailor to made' MULTIfunctional organic materials for intended applications, considering molecular modelling of structure PROperty relationship, experimentation and PROcessing.". Principal Investigator: M. Lísal (E. Hala Laboratory of Thermodynamics). Investigators: M. Malý, Z. Posel, P. Petrus. Hlavní řešitel: Centro Ricerche Plast-Optica, Fiat Research Centre, http://multipro-f6.eu .
 • Evropský sociální fond CZ.04.1.03/3.2.15.2/236: "Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky". Principal Investigator: E. Hejnová. Investigators: PaedDr. V. Heller, Mgr. R. Seifert, Mgr. J. Králík, doc. PaedDr. M. Pečivová, CSc., Mgr. L. Kapounová, doc. PaedDr. Eisenmann, CSc., Mgr. M. Krátká, Mgr. J. Přibyl. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky..
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Principal Investigator: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: "Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Principal Investigator: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Investigators: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2007

New projects:

 • KAN400720701, Nanotechnologie pro společnost: Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku. Principal Investigator: Jaroslav Pavlík. Investigators: Jan Lörinčík, Zdeněk Strýhal, Jindřich Matoušek, Tomáš Vágner. Další řešitelé: O. Šolcová (hlavní řešitel, Ústav chemických procesů AV ČR), Z. Hubička (Fyzikální ústav AV ČR), T. Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR), P. Hrabánek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), S. Nešpůrek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), R. Kužel (MFF UK), P. Klusoň (Fakulta chemické technologie VŠCHT), J. Rakušan (Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.)
 • KAN101120701, Nanotechnologie pro společnost: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace. Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, J. Lörinčík, M. Švec, M. Malý, Z. Strýhal, J. Matoušek, T. Vágner. Další řešitelé: H. Biederman (hlavní řešitel, MFF UK), L. Bačanová (Fyziologický ústav AV ČR), V. Starý (Fakulta strojní ČVUT), V. Čech (Fakulta chemická VUT), J. Vyskočil (HVM Plasma, s.r.o.), P. Špatenka (PF JČU)
 • GAČR 205/07/1100, Sluneční fyzika prostřednictvím superpočítání. Principal Investigator: M. Bárta (AsÚ AV ČR). Investigators: M. Varady (Spolupříjemce), Z. Moravec, M. Karlický (AsÚ AV ČR), P. Heinzel (AsÚ AV ČR), J. Kašparová (AsÚ AV ČR), P. Schwartz (AsÚ AV ČR), P. Gunár (AsÚ AV ČR).
 • FRVŠ 1809/2007, Příprava kurzu Simulace jednoduchých fyzikálních dějů. Principal Investigator: D. Sedlák. Investigators: Z. Strýhal. K projektu je k dispozici závěrečná zpráva. [attachment: Závěrečná zpráva projektu (formát PDF)]
 • FRVŠ 2488/2007, Tvorba multimediálního studijního textu pro studium kvantového obrazu světa. Principal Investigator: J. Králík.
 • MŠMT 143/2007, Rozvojové programy: Podpora studentů doktorského studia na UJEP. Principal Investigator: Z. Moravec. Investigators: M. Hrubá (FF UJEP).
 • MŠMT 146/2007, Rozvojové programy: Podpora rozvoje přístrojového vybavení na UJEP. Principal Investigator: F. Holešovský (FVTM). Investigators: Z. Moravec.
 • STREP NMP3-CT-2006-033304, 6. rámcový program Evropské unie: "MULTIPRO: Design of 'tailor to made' MULTIfunctional organic materials for intended applications, considering molecular modelling of structure PROperty relationship, experimentation and PROcessing.". Principal Investigator: M. Lísal (E. Hala Laboratory of Thermodynamics). Investigators: M. Malý, Z. Posel, P. Petrus. Hlavní řešitel: Centro Ricerche Plast-Optica, Fiat Research Centre, http://multipro-f6.eu

Continuing projects:

 • Evropský sociální fond CZ.04.1.03/3.2.15.2/236: "Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky". Principal Investigator: E. Hejnová. Investigators: PaedDr. V. Heller, Mgr. R. Seifert, Mgr. J. Králík, doc. PaedDr. M. Pečivová, CSc., Mgr. L. Kapounová, doc. PaedDr. Eisenmann, CSc., Mgr. M. Krátká, Mgr. J. Přibyl. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky..
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Principal Investigator: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze .
 • COST OC 143, "Nanokompozitní vrstvy Sn, SnO2 / plazmový polymer". Principal Investigator: J.Pavlík.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: "Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Principal Investigator: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Investigators: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2006

New projects:

 • Evropský sociální fond CZ.04.1.03/3.2.15.2/236: "Multimediální laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky". Principal Investigator: E. Hejnová. Investigators: PaedDr. V. Heller, Mgr. R. Seifert, Mgr. J. Králík, doc. PaedDr. M. Pečivová, CSc., Mgr. L. Kapounová, doc. PaedDr. Eisenmann, CSc., Mgr. M. Krátká, Mgr. J. Přibyl. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.
 • LC06041, Centrum základního výzkumu MŠMT: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením. Principal Investigator: J. Pavlík. Příjemci: Ústav jaderné fyziky AV ČR, České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Rozvojové programy MŠMT 197/2006: "Realizace oboru Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Chomu. Principal Investigator: Z. Moravec.
 • COST OC 143, "Nanokompozitní vrstvy Sn, SnO2 / plazmový polymer". Principal Investigator: J.Pavlík.
 • Rozvojové programy MŠMT 192/2006: "Realizace doktorského studia na UJEP". Principal Investigator: Z. Moravec.

Continuing projects:

 • GAČR 205/04/0358, "Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře". Principal Investigator: M. Varady. Investigators: M. Karlický, P. Heinzel, J. Kašparová, Z. Moravec.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: "Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Principal Investigator: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Investigators: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2005

New projects:

 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 293/2005: "Příprava a rozvoj strukturovaných studijních programů". Principal Investigator: M. Hrubá. Investigators: S. Novák.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 294/2005: "Realizace doktorského studia Počítačové metody ve vědě a technice". Principal Investigator: Z. Moravec.
 • FRVŠ 11/2005, "Inovace počítačové laboratoře katedry fyziky". Principal Investigator: Z. Moravec. Investigators: S. Novák, M. Varady.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 709/4/2005: "Inovace a modernizace prostředků informačních a komunikačních technologií na UJEP". Principal Investigator: P. Ponický. Investigators: Z. Moravec. (podprojekt "Počítačový cluster pro Ústav přírodních věd")
 • Rozvojové programy MŠMT: "Realizace oboru Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Chomu. Principal Investigator: Z. Moravec.

Continuing projects:

 • GAČR 205/04/0358, "Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře". Principal Investigator: M. Varady. Investigators: M. Karlický, P. Heinzel, J. Kašparová, Z. Moravec.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: "Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Principal Investigator: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Investigators: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.

2004

New projects:

 • GAČR 205/04/0358, "Numerické modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře". Principal Investigator: M. Varady. Investigators: M. Karlický, P. Heinzel, J. Kašparová, Z. Moravec.
 • FRVŠ 1209/2004:, "Inovace laboratoře pro praktickou výuku fyziky". Principal Investigator: Z. Moravec. Investigators: E. Hejnová, J. Králík.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 301/2004: "Podpora přípravy studijního programu Učitelství pro základní školy v kombinované formě (pro obory c. Principal Investigator: Hajer-Müllerová. Investigators: Z. Moravec.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 308/2004: "Rozvoj bakalářských a navazujících magisterských studijí na PF UJEP". Principal Investigator: M. Balej. Investigators: Z. Moravec. (Na katedře fyziky řešena část projektu s názvem "Vytvoření nové modulární struktury programu Fyzika")
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 319/2004: "Postgraduální pobyty na katedře fyziky PF UJEP". Principal Investigator: Řešitel:Z. Moravec.
 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ 319/1/2004: "Realizace doktorského studia Počítačové metody ve vědě a technice". Principal Investigator: Z. Moravec.
 • AV ČR 1ET400720409, Informační společnost: "Aplikace pokročilých simulačních metod pro studium struktury fyzikálně-chemických vlastností a příp. Principal Investigator: I. Nezbeda (ÚChP AV ČR), S. Novák (UJEP). Investigators: R. Hrach, Z. Moravec, D. Novotný, M. Varady.
 • MŠMT 1K04115, "Analýza energetických vlivů na růst a mikrostrukturu tenkých vrstev.". Principal Investigator: S. Novák. Klíčová osoba: M. Švec

Continuing projects:

 • PF UJEP: "Historie a výuka kvantového obrazu světa v českých zemích". Principal Investigator: J. Králík.

2003

New projects:

 • PF UJEP: "Historie a výuka kvantového obrazu světa v českých zemích". Principal Investigator: J. Králík.

Continuing projects:

 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ-Program podpory vybraných studijních programů 105/20: "Příprava kombinovaného bakalářského studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice". Principal Investigator: Z. Moravec. Investigators: D. Novotný, S. Novák.
 • PF UJEP: "Tvorba testovacích úloh pro hodnocení fyzikálního vzdělávání na základních školách". Principal Investigator: E. Hejnová.
 • PF UJEP: "Příprava, modifikace a studium tenkých vrstev SnO". Principal Investigator: Z. Strýhal.

2002

New projects:

 • Transformační a rozvojové programy veřejných VŠ-Program podpory vybraných studijních programů 105/20: "Příprava kombinovaného bakalářského studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice". Principal Investigator: Z. Moravec. Investigators: D. Novotný, S. Novák.
 • FRVŠ 1389/2002, "Vybudování špičkového digitálního vzdělávacího pracoviště na PF UJEP". Principal Investigator: Z. Moravec. Investigators: D. Novotný, S. Novák.
 • FRVŠ 1419/2002, "Inovace výuky studijního programu Fyzika". Principal Investigator: S. Novák.

Continuing projects:

 • PF UJEP: "Tvorba testovacích úloh pro hodnocení fyzikálního vzdělávání na základních školách". Principal Investigator: E. Hejnová.
 • PF UJEP: "Příprava, modifikace a studium tenkých vrstev SnO". Principal Investigator: Z. Strýhal.

2001

New projects:

 • PF UJEP: "Tvorba testovacích úloh pro hodnocení fyzikálního vzdělávání na základních školách". Principal Investigator: E. Hejnová.
 • PF UJEP: "Příprava, modifikace a studium tenkých vrstev SnO". Principal Investigator: Z. Strýhal.
 • PF UJEP: "Zpracování obrazu ve fyzice tenkých vrstev založené na teorii neuronových sítí". Principal Investigator: M. Malý.
 • Vakuum Praha: "Plazmatická oxidace tenkých vrstev cínu". Principal Investigator: Z. Strýhal.
 • FRVŠ 0657/2001, "Vybudování špičkové grafické výukové laboratoře na UJEP". Principal Investigator: D. Novotný. Investigators: S. Novák, M. Malý.
 • MŠMT I/151/2001, "Inovace kurikula praktických předmětů". Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Králík.
 • MŠMT I/127/2001, "Modernizace výuky a výcviku studentů v diagnostických dovednostech v přírodovědných předmětech". Principal Investigator: E. Hejnová.

Continuing projects:

 • PF UJEP: "Studium chemicky aktivního plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík.

2000

New projects:

 • COST OC 527.50 (2000), "Polymer Thin Films Study by AFM and Improvement of Plasma Diagnostics Methods". Principal Investigator: Jaroslav Pavlík. Investigators: R. Hrach, M. Malý,S. Novák, D. Novotný, Z. Strýhal, M. Vicher.
 • MŠMT: "Inovace a modernizace studentské laboratoře pro výuku praktik školních pokusů". Principal Investigator: E. Hejnová.
 • MŠMT: "Aktivizující forma přípravy učitelů ve fyzice s využitím postupů počítačové fyziky". Principal Investigator: E. Hejnová.

Continuing projects:

 • PF UJEP: "Studium chemicky aktivního plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík.

1999

New projects:

 • FRVŠ 1602/1999, "Inovace a modernizace studentských laboratoří pro výuku optiky, kmitání a vlnění. Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, E. Hejnová.
 • PF UJEP: "Studium chemicky aktivního plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík.
 • PF UJEP: "Měření kvantování vodivosti kovů". Principal Investigator: F. Fiala.
 • INCO - COPERNICUS ERB IC15-CT98-080, "Development of Plasma-Based Products and Processes". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: E. Hejnová, R. Hrach, P. Kuba, J. Kukal, M. Malý, S. Novák, D. Novotný, M. Vicher.
 • MŠMT OK 401/1999, "Studium technologických procesů za asistence plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: S. Novák, R. Hrach, M. Malý, Z. Strýhal.

Continuing projects:

 • INFRA 2B LB98224, "Vybudování superpočítačového terminálového pracoviště na UJEP". Principal Investigator: S. Novák. Investigators: R. Hrach, I. Nezbeda, D. Novotný, M. Vicher.

1998

New projects:

 • PG98456-Prezentace: "Prezentace výsledků studia plazmatické oxidace na konferenci IVC-14". Principal Investigator: J. Pavlík.
 • PG98457-Prezentace: "Rozšiřování výsledků výzkumu ve fyzice plazmatu na konferenci ESCAMPIG 1998". Principal Investigator: S. Novák.
 • PG98458-Prezentace: "Účast na evropské konferenci o jevech v ionizovaných plynech". Principal Investigator: R. Hrach.
 • PG98462-Prezentace: "Účast na mezinárodní konferenci o počítačové fyzice". Principal Investigator: D. Novotný.
 • PG98463-Prezentace: "Obecné fázové chování binárních vodných směsí neelektrolytů a jejich globální fázový diagram". Principal Investigator: I. Nezbeda.
 • PF UJEP: "Diagnostické metody v chemicky aktivním plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: R. Hrach, S. Novák, P. Kuba, M. Vicher, E. Hejnová.
 • FRVŠ 551/1998, "Studijní program pro elektroniku a výpočetní techniku". Principal Investigator: F. Fiala.
 • INFRA 2B LB98224, "Vybudování superpočítačového terminálového pracoviště na UJEP". Principal Investigator: S. Novák. Investigators: R. Hrach, I. Nezbeda, D. Novotný, M. Vicher.

1997

New projects:

 • FRVŠ 050/1997, "Obsah a formy dalšího vzdělávání učitelů ve fyzice s ohledem na specifické podmínky regionu". Principal Investigator: S. Kunc.
 • FRVŠ 082/1997, "Diagnostické metody při plazmochemických technologiích". Principal Investigator: S. Novák.

Continuing projects:

 • PF UJEP: "Studium chemicky aktivního plazmatu". Principal Investigator: R. Hrach. Investigators: P. Kuba, S. Novák, D. Novotný, J. Pavlík.
 • COPERNICUS 94 CIPA-CT94-0183: "Industrial application of low temperature plasmas". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: R. Hrach, D. Novotný, S. Novák, P. Kuba.

1996

New projects:

 • PF UJEP: "Studium chemicky aktivního plazmatu". Principal Investigator: R. Hrach. Investigators: P. Kuba, S. Novák, D. Novotný, J. Pavlík.
 • PF UJEP: "Průmyslová aplikace nízkoteplotního plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: R. Hrach, P. Kuba, S. Novák, D. Novotný.
 • TEMPUS-JEN-02559CZ-94, Principal Investigator: T. Šikola. Investigators: S. Novák.

Continuing projects:

 • COPERNICUS 94 CIPA-CT94-0183: "Industrial application of low temperature plasmas". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: R. Hrach, D. Novotný, S. Novák, P. Kuba.

1995

New projects:

 • COPERNICUS 94 CIPA-CT94-0183: "Industrial application of low temperature plasmas". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: R. Hrach, D. Novotný, S. Novák, P. Kuba.
 • PF UJEP: "Průmyslové aplikace nízkoteplotního plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: S. Novák, R. Hrach, D. Novotný, P. Kuba.
 • MŠMT OK 95089: "Průmyslové aplikace nízkoteplotního plazmatu". Principal Investigator: J. Pavlík. Investigators: S. Novák, R. Hrach, D. Novotný, P. Kuba.

1994

New projects:

 • PF UJEP: "Sondová diagnostika nízkoteplotního plazmatu směsí plynů". Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, R. Hrach, P. Kuba.
 • PF UJEP: "Studium fyzikálních vlastností vrstev Al2O3 připravených různými technologiemi". Principal Investigator: R. Hrach. Investigators: P. Kuba, S. Novák, J. Pavlík.
 • FDR VŠ: "Studium plazmatické oxidace". Principal Investigator: R. Hrach. Investigators: S. Novák, P. Kuba, D. Novotný, J. Pavlík.

1993

New projects:

 • PF UJEP: "Sondová diagnostika nízkoteplotního plazmatu směsí plynů". Principal Investigator: S. Novák. Investigators: J. Pavlík, R. Hrach, P. Kuba.
 • PF UJEP: "Studium fyzikálních vlastností vrstev Al2O3 připravených různými technologiemi". Principal Investigator: R. Hrach. Investigators: P. Kuba, S. Novák, D. Novotný, J. Pavlík.

This website is powered by - GNU editorial system using PHP language. -