Hlavní stránka prf.ujep.cz www.ujep.cz - University of Jan Evangelista Purkyně www.usti-nl.cz - city Ústí nad Labem

Staff of department

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

theoretic physics and computer modelling
e-mail:zdenek.moravec ujep.cz
Personal web page: http://physics.ujep.cz/~zmoravec/
office: CN 325
Phone number: 475 283 356
Consulting hours: ZS 2019/2020 - čtvrtek 9:00 - 10:00 a dle dohody
Timetable: winter semester / summer semester
 Supervised Thesis   Publications
Teaching:

Astronomie a astrofyzika I, II
Matematický aparát fyziky I, II
Programování D (Comsol Multiphycics)
Vývoj a stavba vesmíru

Science:

astronomie, sluneční fyzika, počítačové modelování

Research ID: M-2680-2013
Other activities:

člen International Astronomical Union
člen České astronomické společnosti
člen Jednoty českých matematiků a fyziků
člen Československého sdružení uživatelů TeXu (CSTUG)

This website is powered by - GNU editorial system using PHP language. -