Jan Malý, Katedra matematiky, PřF, UJEP

CN645, 6. patro, tel. 47528 3412

e-mail: Jan.Maly1(zavinac)ujep(tecka)cz


Materiály k výuce

Reálná čísla a posloupnosti
- Matematická analýza I

Text o funkcích reálné proměnné
- Matematická analýza I

Matematická analýza II

Matematická analýza II - cvičení

Matematická analýza III

Matematika III
- Vybrané partie, Matematika "pro fyziky"

Numerická matematika

Křivkový a plošný integrál
- Vybrané partie, Matematická analýza IV

řešené úlohy na plošný a křivkový integrál
- Vybrané partie, Matematická analýza IV

úlohy na komplexní křivkový integrál
- Vybrané partie

Klasické úlohy variačního počtu
Matematická analýza IV

Komplexní analýza

Fourierova analýza

Parciální diferenciální rovnice

Řešené úlohy -- písemka 13.1.2006
- Matematická analýza III, Vybrané partie

Řešené úlohy -- písemka 27.1.2006
-Matematická analýza III, Vybrané partie

ERASMUS lecture notes

Complex analysis
Fourier analysis

Doporučená literatura na internetu

Učební text kolektivu L. Pick, S. Hencl, J. Spurný a M. Zelený
- Matematická analýza I-IV, Vybrané partie

Teorie míry a integrálu
- Matematická analýza III

J. Hamhalter, J Tišer: skripta ČVUT

- Matematická analýza III, IV, Vybrané partie, různé

L. Pick: Sbírka příkladů

- Matematická analýza I-IV, Vybrané partie

J. Lukeš: Příklady k teorii Lebesgueova integrálu

- Matematická analýza III

M. Rokyta: Parciální diferenciální rovnice

Další literatura

J. Kopáček: Matematika pro fyziky I-V

J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky pro fyziky I-V
Poznámka: některá vydání májí název pozměněn na "nejen pro fyziky"Odborná specializace

Teorie integrálu, teorie derivování, aplikace reálné analýzy

Preprinty

Publikace od r. 1993


Ostatní

Stránky k matematické olympiádě