Teorie automatů a formálních jazyků (KI/AFJ)

přednáška a seminář


Údaje v IS STAG


Požadavky pro udělení zápočtu

Průběh zkoušky

Zkouška je ústní a proběhne v časovém rozsahu zhruba 30 minut. Slouží k prověření teoretických znalostí jako jsou definice základních pojmů, formulace stěžejních vět a vysvětlení vybraných algoritmů.


Doporučená literatura a užitečné odkazy

V českém jazyce

V anglickém jazyce

V německém jazyce