Základy ekonomie a managementu (KI/ZEM)

přednáška a seminář


PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU A ZKOUŠKY LITERATURA A ODKAZY ANOTACE A OBSAH PŘEDMĚTU

Aktuální seznam studentů s jejich výsledky průběhu studia

Souhrnné informace jsou k dispozici zde. V případě námitek mě neváhejte kontaktovat.

2. opravné testy (termín 23. ledna 2015)

Na následujících odkazech jsou k dispozici souhrnné výsledky 2. opravného testu z mikroekonomie, resp. makroekonomie.

1. opravné testy (termín 16. ledna 2015)

Na následujících odkazech jsou k dispozici souhrnné výsledky 1. opravného testu z mikroekonomie, resp. makroekonomie.

Řádný test z makroekonomie

Výsledek testu

Souhrnné výsledky jsou k dispozici zde.

Průběh testu

Řádný test z makroekonomie proběhne
  1. v pátek 9. ledna od 11:00 ve velké aule (CA-NA), nebo v učebně CS-222 (k účasti je nezbytný zápis na termín ve STAGu, který je pro každou učebnu vypsán samostatně),
  2. obdobnou formou a za jinak stejných podmínek jako řádný test z mikroekonomie.

Řádný test z mikroekonomie

Výsledek testu

Souhrnné výsledky jsou k dispozici zde.

Průběh testu

Test proběhne v pátek 5. prosince od 11:00 ve velké aule (CA-NA).

Ve velké aule jsou v celé 3. a 4. řadě a u krajních sedadel v poslední řadě funkční elektrické zásuvky.

Ostatní níže uvedené termíny je možné využít pouze na žádost a v odůvodněných případech.

  1. v pátek 5. prosince od 11:00 v učebně CS-222: pro studenty, kteří nemají vlastní vhodné zařízení na vyplňování testu
  2. v pátek 5. prosince od 10:00 v učebně CS-221: pro studenty, kteří mají 5. prosince od 11:00 jinou povinnou výuku
  3. ve čtvrtek 4. prosince od 14:00 v učebně CS-226: pro studenty, kteří mají 5. prosince od 11:00 jinou povinnou výuku

Požadavky pro udělení zápočtu

Průběh zkoušky

Zkouška je ústní a proběhne v časovém rozsahu zhruba 20 minut. Slouží k prověření teoretických znalostí jako je výklad důležitých pojmů nebo analytického (zejména grafického) aparátu.


Základní literatura

Doporučená literatura

Užitečné odkazy


Anotace předmětu

V základním kurzu ekonomie pro neekonomické obory se studenti seznámí se základními pojmy, přístupy a závěry ekonomie hlavního proudu a okrajově i s ekonomií behaviorální s hlavním cílem, aby uměli tyto poznatky aplikovat jak v profesní praxi, tak i v osobním životě.

Obsah přednášek a seminářů