Letní semestr 2010/2011

Jméno a zařazeníKancelářKontaktKonzultační hodiny a rozvrh
RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
odborný asistent
CN460
(poblíž studijního oddělení)
Tel.: (+420) 47528 3907

jskvor@physics.ujep.cz

St10:30-12:00
Čt10:30-12:00
rozvrh

Stránka katedry (KI), fakulty (PřF) a univerzity (UJEP)

Prosím, oznamte mi překlepy, hrubky, nefunkční odkazy a jiné...


Seznam studentů, u kterých ještě předpokládám zájem o získání zápočtu (resp. zkoušky) z předmětů, které jsem tento semestr vyučoval:

Informace o nejbližších plánovaných termínech se připravují...

Ve STAGu jsou vypsány termíny na středu 24. srpna.


Vyučované předměty:


Zimní semestr 2010/2011


Vzkazy

 1. Následující dokumenty obsahují tabulky s dosaženými body z testů, data udělení zápočtu a zkoušky (včetně známky), případně seznam studentů, kteří definitivně nemohou získat zápočet:
  1. Litvínov: xls nebo pdf
  2. Ústí: xls nebo pdf
 2. Zadání průběžných testů (jako studijní podklady mohou také sloužit testy z předchozích let, z nichž k některým jsou k dispozici podrobná řešení často i s teoretickým výkladem)
 3. Zadání souhrnných testů
 4. K předmětu Programování I nabízím odkazy ze své stránky pro zimní semestr 2009/2010 (zejména jde o ukázky zápočtových testů z předchozích let).
INFORMACE K TERMÍNŮM ZÁPOČTU A ZKOUŠKY
 1. Zápočty jsou uzavřeny. Zbývající termíny zkoušek budou vypsány po dohodě.
 2. Pro ústní část zkoušky platí níže uvedená pravidla. Každý student dostane téma, na které po přípravě (alespoň 20 minut bez omezení používat cokoli a odejít kamkoli) bude mít zhruba 20minutovou přednášku (bez jakéhokoli zásahu zkoušejícího, ale také bez možnosti používat připravené materiály, tj. zkoušený bude mít k dispozici již jen tabuli a křídu/fix). Výklad zkoušeného by se neměl zaobírat řešením konkrétních příkladů, ale měl by být obecný, zahrnovat spíše jen prezentaci základních pojmů, jejich definic, různých užitečných matematických vět, vlastností, možnosti jejich použití, také naznačení důkazu a v neposlední řadě názorné interpretace podtrhující řečené.
 3. Zkušební otázky (resp. okruhy témat k ústní části zkoušky) jsou prakticky totožné s těmi z předchozího akademického roku (viz níže). Nicméně aktualizovaná verze se připravuje a bude obsahovat i seznam důkazů, jejichž znalost se předpokládá. Přesněji tedy platí, že každý student dostane zkušební otázku spolu se seznamem podotázek (definice, věty, důkazy, aplikace, apod.), který by měl předurčovat strukturu přednášky zkoušeného studenta.

Matematika I (KI/MAT1) - přednáška (pouze v Litvínově) a seminář

Základní informace k písemným testům

Podmínky zápočtu

 1. účast na seminářích (pro udělení zápočtu jsou povoleny nejvýše tři neomluvené absence)
 2. dostatečný počet získaných bodů z písemných testů

Podmínky ke zkoušce

Užitečné odkazy

Stránka doc. Felcmana a jeho materiál k přednáškám.

Následují výukové materiály z jiných VŠ. Některé z nich zahrnují "celou" matematiku. V tomto semestru nás bude zajímat zřejmě jen lineární algebra. Ta se vykládá podle různých koncepcí (řazení kapitol). Vyberte si, která se Vám bude líbit, a případně doporučte další online materiály:

Informace k testům a výsledky (z předchozího akademického roku)

Zde se nachází můj dříve zadávaný souhrnný test i s řešeními.

Požadavky k jednotlivým průběžným testům

Zadání testů s výsledky a případně i s postupem řešení

 1. zadání všech tří variant prvního testu s výsledky
 2. zadání druhého testu: všechny tři varianty základní (výpočetní) části a zadání doplňkové (teoretické) části,
  odkaz na soubor s výsledky se připravuje
 3. zadání třetího testu s výsledky (obsahuje poměrně obsáhlý výklad)

Souhrnné testy:

 1. zadání prvního souhrnného testu společně s výsledky a bodováním
 2. zadání druhého souhrnného testu společně s výsledky a bodováním
 3. zadání třetího souhrnného testu společně s výsledky a bodováním
 4. zadání čtvrtého souhrnného testu, soubor s výsledky se připravuje (první čtyři úlohy ze sedmi hotovy)
 5. zadání pátého souhrnného testu, soubor s výsledky se připravuje