Obsah


Úvod


Způsob zpracování programu

První krůčky při práci s kompilátory , Microsoft Visual C++ 6.0, Microsoft Visual C++ Dot.Net a kompilátory g++,  icc 
Zdrojové a hlavičkové soubory

ASCII tabulka

Identifikátory 

Komentáře 

Jednoduché datové typy a přiřazení 

Konstanty 

Funkce main
Aritmetické výrazy 

Základní matematické funkce 

Terminálový vstup a výstup + 1. kontrolní cvičení


Generování náhodných čísel 
Logické operátory, výrazy
Podmíněné příkazy

Iterační příkazy-cykly 

Příkaz goto 

Statická pole + 2. kontrolní cvičení


Řetězce

Vstup ze souboru a výstup do souboru

Typová konverze

Preprocesor jazyků C, C++

Makra  -direktiva  #define

Vkládání souborů - direktiva # include

Funkce(deklarace, definice, volání, parametry)  

Oblast platnosti identifikátorů (globální a lokální proměnné) + 3. kontrolní cvičení

Paměové třídy 

Pointery +4. kontrolní cvičení

Konverze pointerů 


Pointery na funkce a funkce jako parametry funkcí

Pointerová aritmetika 

Reference-předávání parametrů odkazem +5. kontrolní cvičení

Struktury a výčtové typy   (struct, typedef, enum

Dynamické přidělování a navracení paměti

Dynamická alokace matic + 6. kontrolní cvičení

Seznam + 7. kontrolní cvičení
Měření časových intervalů
Parametry funkce main

Přesměrování vstupu a výstupu


Funkce system


SOUHRNÉ TESTY