Programování - C/C++

Marek Malý

marek.maly@ujep.cz

V rámci tohoto kurzu by si studenti měli osvojit vybrané partie z programování v jazyce C resp. C++ vhodné pro samostatné řešení problémů počítačového modelování. Tato opora pokrývá podstatnou část jazyka C a věnuje se též některým neobjektovým partiím jazyka C++

 

Každý "příklad k nastudování" je  po překopírování do  textového souboru s příponou cpp *) schopen překladu pod všemi uvedenými  DOS/Windows překladači, případně po malé úpravě - vymazání hlavičkového souboru conio.h případně funkce kbhit a nahrazení funkce getch (např. funkcemi getchar, getc) i pod uvedenými LINUX/UNIX překladači.

 

*) U příkladu "P 1 ...poinery na funkce a pole pointerů na funkce -jazyk C" je nutná přípona jelikož obsahuje konstrukce jež jsou v jazyce C++ nepřípustné.


Doporučená literatura:

Publikací o  programovacích jazycích C a C++ je dnes již celá řada
a každou z nich lze zřejmě použít jako studijní materiál k tomuto předmětu.
Pro ilustraci uvádím  dvě možné alternativy.

 
Pavel Herout - Učebnice jazyka C (vydavatelství Kopp)
Miroslav Virius - Programování v C++ ( vydavatelství ČVUT )

Mimoto se můžete mnoho z této oblasti dozvědět prostřednictvím mnoha internetových zdrojů, např.

http://www.cs.vsb.cz/saloun/educ/C_CPP/index.html

http://www.tuke.sk/podlubny/C/index.htm

http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.html

http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~fabiadav/cecko/poznamky-k-jazyku-c_plus_plus/uvod-do-c_plus_plus

https://www.learncpp.com

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

https://homel.vsb.cz/~s1a10/educ/C_CPP/kurs_CPP/index.html

https://www.builder.cz/rubriky/c/c--/zaklady-oop-v-c-od-c-k-c--155657cz

https://www.cplusplus.com/info/history/