Statistická fyzika

Hodinová dotace a zakončení: 2/1 Z,ZK

Přednášející: RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Požadavky ke zkoušce: podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška má pouze ústní část a student při ní prokazuje zvládnutí a pochopení učiva v rozsahu sylabu přednášky.

Požadavky k zápočtu: buď předložení řešení všech problémů zadaných na cvičeních jako domácí úkol v daných termínech nebo úspěšné vyřešení zápočtové písemné práce. Zadání domácích úkolů s termíny jejich odevzdání budou v průběhu semestru zveřejňovány na webu.

Studijní materiály:

Zadání domácích úkolů

Literatura:

  1. Varady, M.: Statistická fyzika, skriptum, UJEP, 2007

  2. Mandl, F.: Statistical Physics, John Willey and Sons, 2002

  3. Reif, F.: Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, McGraw-Hill Series in Fundamentals of Physics, 1965. Molekulová fyzika, Academia Praha 1992

  4. Kvasnica, J.: Statistická fyzika, Academia, Praha, 1983

Další literaturu lze nalézt v sylabu předmětu a ve skriptu viz 1.