Termika a molekulová fyzika

Hodinová dotace a zakončení: 2/1 Z, Zk

Přednášející: RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Teorie

Požadavky ke zkoušce: podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet bude udělen na základě práce studenta na cvičeních. Zkouška má pouze ústní část a student při ní prokazuje zvládnutí a pochopení učiva v rozsahu sylabu přenášky.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

  1. Varady, M.: Termika,, skriptum, UJEP, 2005

  2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika: Mechanika -- Termodynamika, část 2, Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství Vutium a Prometheus, 2000

  3. Svoboda, E., Bakule, R.: Molekulová fyzika, Academia Praha 1992

  4. Obdržálek, J., Vaněk, A.: Termodynamika a molekulová fyzika, skriptum, UJEP Ústí nad Labem 2000

  5. Brož, J.: Základy molekulové fyziky, skriptum, UK Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1977

Cvičení

Požadavky pro udělení zápočtu:

Studijní a doplňkové materiály:

Literatura obsahující další příklady k procvičení:

  1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika: Mechanika -- Termodynamika, část 2, Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství Vutium a Prometheus, 2000

  2. Obdržálek, J., Vaněk, A.: Řešené příklady z termodynamiky a molekulové fyziky, skriptum, UJEP Ústí nad Labem, 1998

  3. Hajko, V., Daniel--Szábo, J., Rákoš, M. a kol.: Fyzika v príkladoch, Alfa vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatůry, Bratislava, 1983