Termodynamika

Hodinová dotace a zakončení: 1/1 Z, Zk

Přednášející: RNDr. Michal Varady, Ph.D.

Požadavky ke zkoušce: podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet bude udělen na základě práce studenta na cvičeních a úspěšného řešení příkladů zápočtové písemné práce. Zkouška má pouze ústní část a student při ní prokazuje zvládnutí a pochopení učiva v rozsahu sylabu přenášky.

Požadavky k zápočtu: zápočet bude udělen na základě práce studenta na cvičeních a úspěšného řešení zápočtové písemné práce.

Studijní materiály:

Základní literatura:

  1. Vacek, K.: Termodynamika,, skriptum, UJEP, 2003

  2. Kvasnica, J.: Termodynamika, SNTL, Praha, 1965

  3. Obdržálek, J., Vaněk, A.: Termodynamika a molekulová fyzika, skriptum, UJEP Ústí nad Labem 2000

Doplňková literatura:

  1. Bazarov, I.P.: Termodinamika, Gosudarstvennoe izdatelstvo fiziko-matematičeskoj literatury, Moskva, 1961

  2. Fermi, E.: Thermodynamics, Dover Publications, Inc., New York, 1936

  3. Leontovič, M.: Úvod do termodynamiky, Nakladatelství ČSAV, 1957.

  4. Mandl, F.: Statistical Physics, John Willey and Sons, 2002

  5. Pippard, A.B.: The Elements of Classical Thermodynamics, Cambridge University Press, 1964

  6. Reif, F.: Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, McGraw-Hill Series in Fundamentals of physics, 1965