Široký J., Široká M.: Základy astronomie v příkladech

Celá publikace PDF

Titul, obsah a předmluva:          1  3  4  5  6

Seznam používaných symbolů:  7   8   9

Kap. 1. Sférická astronomie:    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 obr. 13 26 27 28 29 30 31
             Příklady 1-71                  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
             Doplněk                          40 41 42

Kap. 2. Sluneční soustava         43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
             Příklady 72-149              53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
             Doplněk                          75 76 77

Kap. 3. Základy astrofyziky      78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92
             Příklady 150-207            92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102

Kap. 4. Hvězdný vesmír            103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
             Příklady 208-268            115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Kap. 5. Astronomické přístroje  134 135 136 137
             Příklady 269-300             137 138 139 140 141 142 143

Tabulky:                                     144 145 146 147 148 149 150 151

Seznam tabulek (v textu):         152

Literatura:                                 153

Seznam kapitol a odstavců:      154  155

Věcný rejstřík:                          156  157  158

Poslední strana:                        160

   


Poslední úpravy: 13. října 2015